Bài viết số 11 | Khuyến nghị đầu tư cho vay ngang hàng tại VNVON.

Xin chào quý nhà đầu tư. Đội ngũ của chúng tôi đã thực hiện trải nghiệm và đầu tư tại VNVON khoảng hơn 1 năm. Xét trên góc độ chủ quan, chúng tôi đánh giá rủi ro đầu tư tại VNVON khá cao trên một số khía cạnh như sau: Mục đích sử dụng vốn của người vay chưa được minh bạch và rõ ràng. Khoản vay lớn hàng tỷ đồng nên khi rủi ro nợ quá hạn, nợ xấu xảy ra việc xử lý sẽ rất khó khăn và lâu để thu hồi được vốn gốc, lãi. Quản trị dòng tiền không minh bạch và rõ ràng giữa tài khoản đầu tư của nhà đầu tư và Công ty cổ phần kết nối tài chính Việt Nam. Thông tin báo cáo tài chính của các doanh nghiệp chưa cung cấp đầy đủ cho nhà đầu tư. Chính vì vậy mà báo cáo đánh giá của VFL chưa có cơ sở chính xác để công nhận sự trung thực trong báo cáo. Do đó mà khi tham gia đầu tư tại VNVON chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tham gia trải nghiệm đầu tư với mức vốn tối thiểu….

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Lender.
Đăng nhập Đăng ký