Bài viết số 4 | Thông tin nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng VNVON

Xin chào Quý nhà đầu tư.

VNVON là nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng thuộc sở hữu của  Công ty cổ phần kết nối tài chính Việt Nam (VFL).

Hiện tại nhà đầu tư có thể đầu tư cho vay ngang hàng qua VNVON thông qua 2 kênh đó là website. Chi tiết như sau:

Nhà đầu tư thực hiện đầu tư qua website: www.vnvon.com/ www.vnvon.vn

Các chức năng cơ bản của website đầu tư cho vay ngang hàng tại VNVON:

  • Nhà đầu tư có thể tự chọn các khoản đầu tư mình mong muốn đầu tư trên website.
  • Trên website có cung cấp chức năng đầu tư tự động nhưng hiện tại vẫn chưa được triển khai cho các nhà đầu tư.
  • Thông tin về danh sách các khoản vay mà nhà đầu tư có thể chọn để đầu tư.

+ Thông tin công ty và phương án huy động vốn được cung cấp dựa trên cơ sở báo cáo thẩm định của VNVON (Báo cáo thẩm định dạng file PDF).

+ Ngoài ra VNVON cũng cung cấp ý kiến đánh giá công ty về việc có đảm bảo khả năng huy động vốn không?

  • Thông tin về báo cáo đầu tư thực tế các khoản đầu tư mà nhà đầu tư đã đầu tư.

Một số ý kiến đánh giá về nền tảng đầu tư:

  • Việc đầu tư qua website sẽ không thuận tiện đối với các nhà đầu tư. Bởi việc đầu tư sẽ phụ thuộc vào thời điểm VNVON đưa doanh nghiệp lên sàn và thao tác thực hiện trên máy tính sẽ phức tạp hơn.
  • Ngoài ra việc xem thông tin khoản vay, báo cáo trên website cũng sẽ bất tiện hơn với các nhà đầu tư không thường xuyên sử dụng máy tính.
  • Hồ sơ của người vay, đặc biệt là hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn không được cung cấp đầy đủ trên website để đảm bảo dòng tiền của nhà đầu tư được đầu tư đúng mục đích.

Xem chi tiết hơn các bài viết chuyên sâu về đầu tư cho vay ngang hàng tại VNVON Tại Đây.

Để thảo luận, chia sẻ về đầu tư cho vay ngang hàng. Mời quý nhà đầu tư tham gia tại cộng động nhà đầu tư cho vay ngang hàng trên Facebook.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.