Bài viết số 9 | Đánh giá về năng lực tài chính của Công ty cổ phần kết nối tài chính Việt Nam (VFL).

Xin chào quý nhà đầu tư. Theo hợp đồng tư vấn đầu tư của VFL với nhà đầu tư thì công ty sẽ đảm nhận vai trò trong việc tìm kiếm khách hàng, đánh giá thẩm định khách hàng, quản lý và thu hồi nợ khoản vay. VFL không có cam kết trong việc đảm bảo trả nợ khoản đầu tư cho nhà đầu tư. Vì vậy chúng tôi sẽ không đánh giá sâu về khả năng thực hiện cam kết của VFL. Hiện tại VFL có vốn điều lệ là 50 tỷ đồng theo đăng ký kinh doanh thay đổi mới nhất ngày 2.7.2020. Về báo cáo tài chính: Công ty không cung cấp công khai nên chúng tôi không có thông tin đánh giá. Với một công ty Startup kết nối đầu tư thì vốn điều lệ như vậy khá cao. Tuy nhiên vốn thực góp của cổ đông thì hiện tại chúng tôi chưa có thông tin để đánh giá. Tuy nhiên chúng tôi muốn nhà đầu tư nhìn rõ hơn về năng lực thẩm định, đánh giá và thu hồi khoản nợ của công ty cho vay ngang hàng. Doanh thu của công ty sẽ phụ…

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Lender.
Đăng nhập Đăng ký