Bài số 10 | Đánh giá các rủi ro nhà đầu tư sẽ gặp phải khi đầu tư P2P Lending tại Lendbiz

Xin chào Quý nhà đầu tư. Khi tham gia đầu tư cho vay ngang hàng tại Lendbiz thì nhà đầu tư cần phải hiểu rõ các rủi ro có thể xảy ra với nhà đầu tư. 10.1. Rủi ro về khách hàng chậm thanh toán và mất vốn. Đây là một trong những rủi ro lớn nhất và lo lắng nhất của các nhà đầu tư. Khi nhà đầu tư cho vay một khách hàng thì khả năng người vay không trả được nợ là có thể xảy ra với nhà đầu tư, điều này là không thể không tránh khỏi. Hiện tại ở Lendbiz cũng đã phát sinh cũng khá nhiều doanh nghiệp quá hạn. 10.2. Rủi ro về hệ thống công nghệ. Hiện tại 100% các khoản đầu tư, rút tiền tại Lendbiz đều thực hiện qua website 100%. Trường hợp website bị lỗi, bị hacker sẽ xảy ra việc đầu tư sẽ chậm chễ, nạp tiền rút tiền sẽ không thể thực hiện được. Thực tế cũng đã có một vài lần việc hệ thống bị lỗi cũng đã xảy ra. Tuy không nhiều nhưng đây cũng là một trong những rủi ro nhà đầu tư lưu…

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Lender.
Đăng nhập Đăng ký