Fiin- trải nghiệm đầu tư

Cách tính lãi khoản đầu tư cho vay tại Fiin

Chào các bạn,

Khi lựa chọn một phương án đầu tư thì khoản lãi đầu tư luôn là tiêu chí hàng đầu. 

Vì vậy tại bài viết này Lender muốn giới thiệu tới các bạn cách tính toán mức lãi. Hãy cùng Lender tìm hiểu công thức và phân tích cách thức tính toán. 

 

1. Điều kiện giao dịch chung về cho vay qua ứng dụng Fiin 

Nội dung các điều kiện và điều khoản của Điều kiện giao dịch chung về cho vay qua ứng dụng Fiin này cùng với Đề xuất vay tiền của người vay và chấp thuận cho vay của nhà đầu tư tạo thành một bản Hợp đồng điện tử về việc vay tiêu dùng (“Hợp đồng”) được ký giữa người vay, nhà đầu tư và Fiin.

Trích BẢN ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG FIIN:

”Điều 3. Lãi suất trong hạn, lãi suất chậm thanh toán, phí kết nối và các chi phí khác

1. Lãi suất cho vay trong hạn: Lãi suất cho vay trong hạn được ghi nhận tại Xác nhận giao dịch trên Ứng dụng Fiin và không thay đổi trong suốt thời hạn khoản vay. Lãi suất cho vay trong hạn áp dụng và tính theo từng người vay, nhưng mức tối đa là 20%/năm.”

“4. Phương pháp tính lãi đối với tiền lãi cho vay trong hạn, tiền lãi quá hạn đối với dư nợ gốc, tiền lãi đối với lãi chậm trả:

Tiền lãi được tính trên cơ sở một năm là 365 ngày. Số tiền lãi phải trả mỗi kỳ được tính theo công thức bằng (=) ∑ (Số dư thực tế nhân (x) Số ngày duy trì số dư thực tế nhân (x) Lãi suất tính lãi) chia (/) (365), trong đó:

  1. a) Thời hạn tính lãi và thời điểm xác định số dư để tính lãi: Thời hạn tính lãi được xác định từ ngày người vay được giải ngân số tiền vay theo đề nghị vay được chấp thuận đến hết ngày người vay thanh toán toàn bộ dư nợ cho Nhà đầu tư hoặc Fiin trong trường hợp Nhà đầu tư uỷ quyền thu nợ hoặc bán nợ cho Fiin. Thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.
  2. b) Số dư thực tế: Là số dư cuối ngày tính lãi của số dư nợ gốc trong hạn, số dư nợ gốc quá hạn, số dư lãi chậm trả thực tế mà người vay còn phải trả được sử dụng để tính lãi theo thỏa thuận tại Hợp Đồng và quy định của pháp luật.
  3. c) Số ngày duy trì số dư thực tế: Là số ngày mà số dư thực tế cuối mỗi ngày không thay đổi.
  4. d) Lãi suất tính lãi: Là mức lãi suất cho vay trong hạn, lãi suất chậm trả đối với dư nợ gốc, lãi suất chậm trả áp dụng với tiền lãi chậm trả như được Các Bên thỏa thuận tại Hợp Đồng và các văn bản liên quan. Lãi suất tính lãi được tính theo tỷ lệ % theo năm với một năm là 365 ngày.”

2. Công thức tính lãi của khách hàng vay

Dựa trên thỏa thuận tài chính giữa người cho vay, người vay và Fiin bạn sẽ thấy rõ được công thức tính lãi được quy định cụ thể như sau:

Lãi suất (dao động từ 18 – 20%/năm)  = ( Lãi suất * Số ngày thực tế của khoản vay chưa thanh toán * Dư nợ thực tế tại từng thời điểm khoản vay)/365

Lãi suất là lãi suất đối với một khoản vay tính theo năm, được xác định trên cơ sở 1 năm có 365 ngày.

Các bạn hãy comment dưới cuối bài viết để cùng thảo luận với mình và các nhà đầu tư khác nhé.

Bạn có thể đăng ký tài khoản FIIN ngay TẠI ĐÂY.

Bạn có thể chia sẻ và tìm hiểu thêm thông tin tại: THAM GIA CỘNG ĐỒNG NHÀ ĐẦU TƯ CHO VAY NGANG HÀNG (P2P LENDING) TRÊN FACEBOOK

Khuyến cáo: Đầu tư cho vay ngang hàng  (P2P Lending) tại Fiin  là có rủi ro và có khả năng mất tiền  nếu khách hàng chậm thanh toán và công ty không có khả năng chi trả cam kết cho khách hàng.  Chúng tôi đánh giá về tính minh bạch thông tin người vay chưa cao , chưa có sự tham gia của tổ chức thứ 3 uy tín như bảo hiểm, ngân hàng và khả năng tài chính của Fiin  cam kết trả nợ cho nhà đầu tư  ở mức thấp. 

Đội ngũ Lender khuyến nghị nhà đầu tư nếu có tham gia thì chỉ nên đầu tư trải nghiệm tại nền tảng với số tiền nhỏ trong tổng tài sản của mình  hoặc  chỉ sử dụng như gửi tiết kiệm ngắn hạn để tối ưu dòng tiền  nhàn rỗi và  để hiểu biết hơn về đầu tư cho vay ngang hàng. 

Cảm ơn bạn và hy vọng bạn sẽ thường xuyên theo dõi các nội dung website này.

One Reply to “Cách tính lãi khoản đầu tư cho vay tại Fiin”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.