Bài số 4 | Đánh giá cơ bản tài chính của Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương Việt Nam.

Xin chào nhà đầu tư.

Trong phần đánh giá này chúng tôi sẽ không đi sâu vào phân tích tài sản về hiệu quả kinh doanh. Chúng tôi chỉ đưa ra các đánh giá cơ bản dựa trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 và Giấy phép hoạt động kinh doanh của TCBs như sau:

Vốn điều lệ: Theo giấy phép hoạt động số 125/GP-UBCK, vốn điều lệ là 1000 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu: 4,627,178,722,228 đồng.

Cổ đông chính: Ngân hàng Techcombank chiếm tới 99,99% vốn điều lệ.

Tổng tài sản: Theo báo cáo đến 31/12/2019 thì tổng tài sản của TCBs là 6,301,696,367,866 đồng.

Vay ngắn hạn: 565 tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn: 6,234,377,283,000 đồng

Tỷ lệ vay ngắn hạn/ tài sản ngắn hạn = 9.06% -> Tỷ lệ này khá thấp.

Lợi nhuận sau thuế của TCBs đến 31/12/2019: 1,455,096,052,123 đồng.

ROA: 23.09%

ROE: 31.44%

Với mức sinh lời trên vốn chủ sở hữu là 31.44% và mức sinh lời trên tài sản là 23.09% cho thấy rằng hiệu quả sinh lời của TCBs khá là cao.

Từ các thông tin về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu, tài sản và hiệu quả hoạt động của TCBs. Chúng tôi đánh giá rất cao về năng lực tài chính tốt của công ty.

Ngoài ra TCBs được sở hữu 99,99% vốn của Ngân hàng mẹ Techcombank nên sẽ được hỗ trợ rất tốt về vốn, công nghệ và kênh phân phối bán các sản phẩm tài chính.

Để xem thêm các bài viết về thông tin và đánh giá trải nghiệm đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại Techcom Securities bạn có thể xem chi tiết Tại đây.

Tìm hiểu thêm các thông tin và thảo luận đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại Group Facebook: Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Techcom Securities.

Cảm ơn nhà đầu tư đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh tư vấn đầu tư tài chính online Lender.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.