Xu hướng phát triển P2P lending trên thế giới

Ra đời cách đây 14 năm, P2P Lending là hình thức vay ngang hàng sử dụng nền tảng công nghệ (platform) để kết nối nhà đầu tư với cá nhân hay doanh nghiệp muốn vay, không thông qua trung gian tài chính truyền thống. Từ các thị trường Anh, Mỹ, P2P Lending đã nhanh chóng phát triển mạnh sang châu Á và được mở rộng tại các thị trường Singapore, Indonesia, Thái Lan, Malaysia… và Việt Nam. Tuy nhiên, dù hình thức cho vay ngang hàng giống nhau nhưng cách thức quản lý ở mỗi quốc gia lại có một số điểm khác nhau. Tại Mỹ hoặc Anh, P2P Lending vận hành gần giống như hoạt động đầu tư trái phiếu. Đặc biệt tại Mỹ, công ty P2P Lending chỉ được huy động tối đa 1,07 triệu USD trong mỗi năm từ nhà đầu tư, trừ trường hợp đặc biệt cần xin phép riêng và phải được thẩm định bởi Sở giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC). Tương tự, tại Malaysia, Ủy ban chứng khoán quốc gia (SC) giữ vai trò chính trong việc quản lý mô hình cho vay ngang hàng (do quan niệm đây là hình thức đầu…

View More Xu hướng phát triển P2P lending trên thế giới