Cách tính lãi khoản đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender

Chào nhà đầu tư, Khoản lãi đầu tư luôn là một tiêu chí hàng đầu để lựa chọn một phương án đầu tư. Thông thường thì các nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng thường chỉ thông tin mức lãi suất đầu tư chứ không tính toàn mức lãi cụ thể đối với từng khoản vay cho nhà đầu tư. Vậy làm thế nào để biết được mức lãi được tính toán như thế nào? Sau đây tôi sẽ cùng với các nhà đầu tư tìm hiểu công thức và phân tích cách thức tính toán để nhà đầu tư có thể hiểu rõ được. 1. Công thức tính lãi của khách hàng vay Dựa trên thỏa thuận tài chính giữa Khách hàng, bên vay và Tima Lender bạn sẽ thấy rõ được công thức tính lãi được quy định cụ thể như sau: Tiền lãi hàng tháng = (Dư nợ thực tế tại từng thời điểm khoản vay x lãi suấtx số ngày thực tế của khoản vay chưa thanh toán)/365 Lãi suất là lãi suất đối với một khoản vay tính theo năm , được xác định trên cơ sở 1 năm có 365 ngày. 2. Ví…

View More Cách tính lãi khoản đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender