Bạn đã hiểu rõ về trái phiếu doanh nghiệp chưa?

Chào bạn, Trong 3 năm trở lại đây, Trái phiếu được biết đến như một kênh sinh lời có đội rủi ro thấp và mức sinh lời cũng khá thu hút. Khác biệt với các hình thức kêu gọi vốn truyền thống qua kênh tín dụng ngân hàng và đối tác, thì phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp đang gây sự chú ý của giới đầu tư trong thời gian gần đây. Mức độ quan tâm của giới nhà đầu tư với kênh trái phiếu này phụ thuộc rất lớn vào uy tín của doanh nghiệp phát hành, vì bản chất trái phiếu là một khoản nợ của Doanh nghiệp, nên khi phát hành với đúng mục đích để phát triển kinh doanh sẽ làm cho doanh nghiệp ngày càng vững mạnh hơn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về hình thức này. Trong một đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp, tổ chức phát hành chính là đơn vị/doanh nghiệp đang có nhu cầu thu hút vốn thông qua việc phát hành trái phiếu. Tuy nhiên để đưa nhà đầu tư tiếp cận được đến trái phiếu của doanh nghiệp cần sự tham gia của các…

View More Bạn đã hiểu rõ về trái phiếu doanh nghiệp chưa?