Chính sách và điều khoản sử dụng của thành viên trên Lender.vn

Dù biết rằng bạn rất dễ bỏ qua những Điều khoản dịch vụ này, nhưng chúng tôi cần phải nêu rõ trách nhiệm của chúng tôi cũng như trách nhiệm của bạn trong quá trình bạn sử dụng các dịch vụ của Lender.

Trách nhiệm của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp cho bạn các nội dung kiến thức cơ bản về đầu tư cho vay, các trải nghiệm đầu tư cho vay và các đánh giá trên quan điểm của chúng tôi về các hình thức đầu tư cho vay. Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng, các nội dung kiến thức này chỉ mang tính chất tham khảo cho bạn và đặc biệt không nhằm mục đích khuyến nghị bạn sử dụng dịch vụ đầu tư cho vay của các đối tác.

Chúng tôi cung cấp kiến thức để bạn có hiểu biết rõ ràng, sâu sắc về các hình thức đầu tư cho vay, rủi ro liên quan, các lợi ích bạn nhận được để bạn có thể tự ra quyết định đầu tư một cách chủ động và khách quan nhất.

Cuối cùng chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các rủi ro bạn gặp phải với các quyết định đầu tư hay sử dụng dịch vụ của các đối tác.

Trách nhiệm của thành viên

Khi bạn tham gia đăng ký thành viên tại Lender.vn tức là bạn đã hiểu rõ về trách nhiệm của mình khi sử dụng dịch vụ nội dung của chúng tôi.

Bạn hiểu rõ rằng các nội dung Lender.vn chỉ mang tính chất tham khảo cho bạn và bổ trợ cho bạn thêm kiến thức, hiểu biết để bạn ra các quyết định đầu tư cho vay được hiệu quả hơn.

Bạn hiểu rõ rằng việc đầu tư cho vay là có rủi ro và bạn sẽ chấp nhận và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước các quyết định đầu tư cho vay của mình.

Bạn hiểu rõ và hoàn toàn tự nguyện trong việc sử dụng dịch vụ nội dung và đóng kinh phí hàng tháng cho Lender.vn