Xin chào Quý Anh/chị nhà đầu tư cho vay. Trên cơ sở những kinh nghiệm và trải nghiệm đầu tư thường xuyên của chúng tôi tại các nền tảng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, đầu tư cho vay ngang hàng tại Việt Nam. Chúng tôi đã chắt lọc và xây dựng danh mục đầu tư gợi ý dành cho các nhà đầu tư. Xin lưu ý với Quý nhà đầu tư, đây là danh mục đầu tư gợi ý của chúng tôi trên cơ sở hiểu biết và đánh giá khách quan của chúng tôi. Việc quyết định đầu tư với nền tảng đầu tư nào là quyết định của Quý nhà đầu tư. Mọi rủi ro và lợi ích Quý nhà đầu tư đều phải nhận cũng như  chịu trách nhiệm trước các quyết định của mình. Chúng tôi xin được miễn trừ mọi trách  nhiệm liên quan đến các quyết định đầu tư của Quý  nhà đầu  tư. Sau đây là chi tiết danh mục đầu tư gợi ý của đội ngũ Lender.vn năm 2021. Xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của Quý  Anh/chị nhà đầu tư….

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Lender.
Đăng nhập Đăng ký