Bài số 11 | Khuyến nghị đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender

Xin chào quý nhà đầu tư Sau khi đọc xong các nội dung đánh giá về Tima Lender, Chúng tôi chắc chắn rằng nhà đầu tư cũng đã hiểu khá rõ về hình thức đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender. Nếu Quý nhà đầu tư quyết định tham gia đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender thì chúng tôi có đưa ra một số gợi ý để nhà đầu tư có thể đầu tư hiệu quả nhất như sau: Phân bổ danh mục đầu tư vào nền tảng Tima Lender tối đa khoảng 30% tài sản đầu tư. Đây là một nguyên tắc chung đối với một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Xác định thời gian đầu tư tối thiểu từ 1 năm trở lên để có thể tái đầu tư vốn liên tục. Với số tiền đầu tư dưới 50 triệu thì không nên tham gia Tima Lender. Hoặc chỉ tham gia đầu tư với mục tiêu trải nghiệm để hiểu sản phẩm. Với số tiền từ 50 triệu đến 200 triệu thì nên tham gia đầu tư tự chọn khoản vay. Với số tiền trên 200 triệu thì nên tham gia đầu tư…

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Lender.
Đăng nhập Đăng ký