Bài số 2 | Quy định pháp luật về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam.

Xin chào nhà đầu tư

Hiện tại đầu tư trái phiếu doanh nghiệp được điều chỉnh rất chặt chẽ bởi các quy định pháp luật như sau:

Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021.

Nghị định 163/2018/NĐ-CP: Nghị định của chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Nghị định 81/2020/NĐ-CP: Sửa đổi nghị định 163. Bổ sung một số điều về quy định phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Luật chứng khoán năm 2010.

Như vậy quy định của pháp luật Việt Nam cũng rất rõ ràng trong việc phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường.

Mọi tranh chấp xảy ra đều có cơ sở pháp lý để xử lý trong các giao dịch. Ngoài ra chúng tôi cũng muốn làm rõ một số điểm cụ thể như sau:

Trong nghị định 163 có nêu rất rõ nội dung đối tượng mua trái phiếu. Cụ thể tại điều 8.

  • Đối tượng mua trái phiếu là tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài.
  • Nhà đầu tư mua trái phiếu tự đánh giá mức độ rủi ro trong việc đầu tư trái phiếu, hạn chế về giao dịch trái phiếu được đầu tư và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

Về quyền lợi của người sở hữu trái phiếu được quy định cụ thể tại điều 9 nghị định 163 như sau:

  • Người sở hữu trái phiếu được doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn và bảo đảm thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo các điều kiện, điều khoản của trái phiếu phát hành.
  • Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản đảm bảo trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.

Như vậy quy định pháp luật cũng thể hiện rất rõ ràng về các quyền lợi về nhận gốc, lãi và về các giao dịch trái phiếu như mua bán, cho tặng, cầm cố thế chấp trong các giao dịch quan hệ thương mại.

Còn rất nhiều các nội dung trong các quy định này. Tuy nhiên chúng tôi chỉ dừng lại ở những khía cạnh đơn giản nhất để đảm bảo cho nhà đầu tư về tính hiệu lực của giao dịch trái phiếu.

Để tìm hiểu thêm các kiến thức đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Bạn click xem chuyên mục: Kiến thức đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

Tham gia cộng đồng nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Techcom Securities để tìm hiểu nhiều hơn các kiến thức đầu tư trái phiếu.

Cảm ơn nhà đầu tư đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh tư vấn đầu tư tài chính online Lender.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.