Kiểu/Cấp độ Giá  
PREMIUM - Gói hằng năm 1,000,000.
Membership expires after 1 Năm.
Chọn

← Trở lại trang chủ

Quyền lợi gói thành viên

STT Nội dung Free PREMIUM
1 Đọc bài viết hướng dẫn tại website Lender.vn
2 Chát với chuyên viên chăm sóc nhà đầu tư của Lender.vn
3 Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện đầu tư tại các nền tảng mà Lender.vn hợp tác xây dựng sản phẩm.
4 Ebook: Bí quyết sở hữu tài sản dòng tiền online – Tác giả: Trịnh Công Hoà – Admin Blog TienCuaToi.vn
5 Báo cáo đánh giá nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng Tima Lender.
– Tính pháp lý về đầu tư cho vay ngang hàng tại Việt Nam
– Thông tin công ty cổ phần Tập đoàn Tima.
– Thông tin nền tảng đầu  tư Tima Lender.
– Thông tin về sản phẩm đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender
– Đánh giá về hiệu quả đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender
– Đánh giá về mức độ minh bạch của nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng Tima Lender.
– Đánh giá về tính thuận tiện của nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender.
– Đánh giá năng lực tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Tima
– Đánh giá về các rủi ro khi đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender.
– Khuyến nghị mức độ phù hợp cho sản phẩm đầu tư cho vay ngang hàng Tima Lender.
6  Đọc các bài viết chuyên sâu về một số nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng.
7 Danh mục đầu tư gợi ý của Lender.vn
8 Nhận thông báo về các thông tin liên quan đến nền tảng P2P Lending.
9 Tham gia bình luận trao đổi tại cộng đồng nhà đầu tư cho vay ngang hàng trên Lender.vn