Báo cáo đánh giá nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng Fiin – Version 1.0

Kính gửi Quý nhà đầu tư.

Trước hết, Đội ngũ Lender.vn xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất với sự gắn bó của Quý nhà đầu tư trong thời gian qua.

Chúng tôi thực hiện làm báo cáo đánh giá này nhằm mục đích cung cấp thêm các thông tin kiến thức cho các nhà đầu tư trước khi thực hiện đầu tư cho vay ngang hàng tại nền tảng Fiin.

Nội dung báo cáo đánh giá được đội ngũ chuyên gia của Lender xây dựng trên cơ sở các kinh nghiệm về đầu tư cho vay ngang hàng và các trải nghiệm thực tế trên 1 năm sử dụng sản phẩm tài chính này.

Chúng tôi cam kết xây dựng báo cáo này trên cơ sở khách quan, trung thực từ những hiểu biết và trải nghiệm của chúng tôi.

Ngoại trừ trách nhiệm.

Báo cáo mang tính chất chủ quan từ những phân tích và đánh giá trải nghiệm của chúng tôi. Vì vậy mà báo cáo này chỉ mang tính chất tham khảo tới quý nhà đầu tư.

Chúng tôi cũng muốn làm rõ với Quý nhà đầu tư, báo cáo đánh giá không phải là một lời khuyên hay một định hướng cho nhà đầu tư khi sử dụng sản phẩm đầu tư cho vay ngang hàng.

Chúng tôi được miễn trừ mọi trách nhiệm với các quyết định đầu tư cho vay ngang hàng của quý  nhà đầu tư. Bởi cuốn báo cáo phân tích của chúng tôi như một cuốn cẩm nang bổ sung thêm kiến thức cho nhà đầu tư trước khi ra bất kỳ quyết định đầu tư.

Nội dung cuốn báo cáo đánh giá: 

 1. Giới thiệu báo cáo đánh giá.
 2. Tính pháp lý về đầu tư cho vay ngang hàng tại Việt Nam.
 3. Thông tin công ty cổ phần Fiin
 4. Thông tin nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng Fiin
 5. Thông tin về sản phẩm đầu tư cho vay ngang hàng tại Fiin
 6. Đánh giá về hiệu quả đầu tư cho vay ngang hàng tại Fiin
 7. Đánh giá về mức độ minh bạch của nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng Fiin.
 8. Đánh giá về tính thuận tiện của nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng tại Fiin.
 9. Đánh giá năng lực tài chính của Công ty cổ phần đổi mới công nghệ tài chính Fiin.
 10. Đánh giá về các rủi ro khi đầu tư cho vay ngang hàng tại Fiin.
 11. Khuyến nghị đầu tư cho vay ngang hàng tại Fiin.
 12. Hướng dẫn đầu tư cho vay ngang hàng tại Fiin
 13. Bản quyền tác giả

Tải ngay báo cáo đánh giá nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng.

Ngoài ra chúng tôi cũng đã cung cấp các văn bản liên quan đến pháp lý của Fiin để Quý nhà đầu tư tham khảo.

Đăng ký  kinh doanh Fiin.

Đăng ký kinh doanh thay đổi lần 1

Đăng ký kinh doanh thay đổi lần 2

Đăng ký mẫu dấu Fiin

Các quy định pháp luật liên quan:

Luật dân sự 2015 : 91_2015_QH13_296215 – Bộ luật dân sự 2015

Luật hình sự 2015

Luật sửa đổi bổ sung sung  2017 : .12_2017_QH14_354053 – Luật sửa đổi bộ luật hình sự 2017

Dự thảo Nghị định cơ chế thử nghiệm Fintech.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.