Fiin- vận hành cho vay đầu tư

Cách vận hành đầu tư cho vay của nền tảng Fiin

Chào các nhà đầu tư, Gần đây nền tảng Fiin đang dần nổi lên trong lĩnh vực Fintech, cụ thể hơn là vay ngang hàng….

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Lender.
Đăng nhập Đăng ký