Kiểu/Cấp độ Giá  
PREMIUM - Gói hằng năm 1,000,000.
Membership expires after 1 Năm.
Chọn

← Trở lại trang chủ

Quyền lợi gói thành viên

STT Nội dung Free PREMIUM
1 Đọc bài viết hướng dẫn tại website Lender.vn
2 Chát với chuyên viên chăm sóc nhà đầu tư của Lender.vn
3 Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện đầu tư tại các nền tảng mà Lender.vn hợp tác xây dựng sản phẩm.
4 Ebook: Bí quyết sở hữu tài sản dòng tiền online – Tác giả: Trịnh Công Hoà – Admin Blog TienCuaToi.vn
5 1. Báo cáo đánh giá nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender. Xem chi tiết báo cáo tại đây. 

2. Báo cáo đánh giá trải nghiệm đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại Techcom Securities. Xem chi tiết báo cáo tại đây.

6  Đọc các bài viết chuyên sâu về một số nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng.
7 Danh mục đầu tư gợi ý của Lender.vn
8 Nhận thông báo về các thông tin liên quan đến nền tảng P2P Lending.
9 Tham gia bình luận trao đổi tại cộng đồng nhà đầu tư cho vay ngang hàng trên Lender.vn
10 So sánh các sản phẩm đầu tư tài chính online.