Hướng dẫn mở tải khoản đầu tư cho vay tiền điện tử quốc tế (Lending crypto) trên Binance

Chào bạn, Chúng ta đã thực hiện việc đầu tư cho vay tại Việt Nam với các nền tảng cho vay ngang hàng như Tima, Fiin, Vay muon… và cũng đã quen với các cách thức bỏ ra 1 đồng rồi nhận lãi một mức lợi tức cố định trong một thời gian cố định. Việc thực hiện này trên đồng tiền Việt Nam và được thực hiện theo luật dân sự tại Việt Nam. Tuy nhiên nếu bạn muốn thực hiện đầu tư trên thị trường quốc tế thì thật là khó bởi hạn chế quy định pháp luật liên quan đến đầu tư, chuyển tiền ra nước ngoài của các cá nhân Việt Nam. Chính vì vậy mà sự ra đời của hình thức cho vay tiền điện tử trên Binance đã đáp ứng nhu cầu muốn đầu tư cho vay ra ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam của các nhà đầu tư Việt Nam. Binance là một nền tảng giao dịch tiền điện tử hàng đầu trên thế giới, mà nếu ai đã đầu tư Bitcoin thì rất rõ về nó. Nếu bạn muốn tham gia đầu tư thì việc mở một tài khoản đầu tư…

View More Hướng dẫn mở tải khoản đầu tư cho vay tiền điện tử quốc tế (Lending crypto) trên Binance