Hợp tác giữa Mofin P2P lending và bảo hiểm Viễn Đông, Ngân hàng Quốc Dân NCB

Ngày 24/6/2019 lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Ngân hàng NCB, Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) và Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính NETFIN đã đánh dấu một bước tiến quan trọng cho sự phát triển của ứng dụng cho vay ngang hàng Mofin P2P lending. Thời gian gần đây, chính phủ và đặc biệt là ngân hàng nhà nước đang rất khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam khởi nghiệp trong lĩnh vực fintech (công nghệ tài chính) P2P lending (vay ngang hàng). Về phía mình, các đơn vị cung cấp nền tảng P2P lending như Mofin cũng mong muốn được đồng hành cũng chủ trương lớn này bằng việc chủ động đề xuất các mô hình hoạt động chính tắc, qua đó tự động giải quyết được hàng loạt các vấn đề mà nhà nước và các bên cùng quan tâm. Trong mô hình thuần P2P lending, sẽ không có sự tham gia giải ngân từ ngân hàng hay các tổ chức tín dụng mà chỉ là các giao dịch dân sự giữa các cá nhân cho vay (nhà đầu tư) và người vay. Chính…

View More Hợp tác giữa Mofin P2P lending và bảo hiểm Viễn Đông, Ngân hàng Quốc Dân NCB