Nhà đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima được quản lý tài khoản tại Ngân hàng NCB

Mới đây, Tima, công ty Fintech hoạt động theo mô hình Cho vay ngang hàng (P2P Lending) vừa ký kết hợp tác đồng thời ra…

View More Nhà đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima được quản lý tài khoản tại Ngân hàng NCB