Cập nhật danh sách các công ty cho vay ngang hàng đang hoạt động tại Việt Nam

Chào nhà đầu tư, Hiện tại trên thị trường tại Việt Nam có rất nhiều các nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng và đặc biệt là có sự xuất hiện của vô số các nên tảng của Trung quốc đang tham gia đầu tư vào các doanh nghiệp ở Việt Nam để mở hoạt động cho vay. Việc này đã làm cho chính khách hàng và nhà đầu tư hoa mắt trong việc phân loại và lựa chọn nền tảng phù hợp để vay vốn và đầu tư. Theo Ông Nghiêm Thanh Sơn đại diện Ngân hàng nhà nước đã chia sẻ đang tồn tại ở Việt Nam 4 mô hình như sau: Mô hình thứ nhất là các công ty cung cấp công nghệ, “platform”, ứng dụng kết nối trực tiếp người cho vay (nhà đầu tư) và người đi vay. Đây là những đơn vị kết nối chủ thể trên thị trường, làm cầu nối giữa các bên, giải quyết nhu cầu vốn cho người cần huy động. Mô hình này đang hiện diện trên thị trường Việt Nam và một số nước trên thế giới. Mô hình thứ 2 là các đơn vị kết nối nhà đầu…...

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Lender.
Đăng nhập Đăng ký
View More Cập nhật danh sách các công ty cho vay ngang hàng đang hoạt động tại Việt Nam