Cổ phiếu và trái phiếu khác nhau như thế nào?

Cổ phiếu và trái phiếu là hai khái niệm mà các nhà đầu tư lâu năm ai cũng nằm lòng nhưng rất nhiều “dân thường” hẳn sẽ thấy việc này thật phức tạp và mù mờ. Chẳng lẽ lại chỉ là những giấy tờ có giá? 1. Cổ phiếu và trái phiếu là như thế nào? Bây giờ, hãy bỏ qua những lý thuyết phân biệt cổ phiếu và trái phiếu phức tạp và tưởng tượng một cách đơn giản: An rất giỏi làm bánh, và muốn mở một cửa hàng bánh. An cần 100 triệu để làm điều đó nhưng lại chỉ có 10 triệu thôi. An quyết định phát hành cổ phiếu cho những người bạn của mình để huy động thêm tiền. Khi đó, quyền sở hữu công ty được chia thành các Cổ phần.  Và Cổ phiếu là những giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của công ty. Chính vì vậy, mỗi cổ phiếu có giá trị nhất định tuỳ thuộc vào giá trị của công ty. Khi công ty hoạt động tốt, mỗi người sở hữu – hay còn gọi là Cổ đông – dĩ nhiên sẽ được chia phần khi công ty sinh lời. Khoản lợi tức này gọi là Cổ tức. Vì còn thiếu 90 triệu nên…

View More Cổ phiếu và trái phiếu khác nhau như thế nào?