Các rủi ro khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại Techcombank Securities?

Khi tham gia giao dịch mua bán trái phiếu và/hoặc sử dụng dich vụ, tham gia các chương trình môi giới bán trái phiếu với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS”), Khách hàng cần đọc bản Nhận biết rủi ro này để hiểu rõ các rủi ro mà mình có thể gặp phải. Các loại rủi ro chính khi đầu tư vào trái phiếu mà Khách hàng cần hiểu rõ bao gồm: I. RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁI PHIẾU Rủi ro thanh khoản Đây là rủi ro liên quan đến trái phiếu nói riêng và sản phẩm đầu tư nói chung. Rủi ro thanh khoản là việc trái phiếu có thể không chuyển thành tiền mặt ngay lập tức được do thị trường giao dịch trái phiếu tại Việt Nam chưa phát triển mạnh. Rủi ro này cũng bao gồm việc trái phiếu có thể được giao dịch với thấp hơn giá trị đầu tư ban đầu, phụ thuộc vào nhu cầu thị trường, do nhiều yếu tố tác động như biến động lãi suất, kết quả hoạt động của Tổ chức phát hành… Rủi ro Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu trước hạn…

View More Các rủi ro khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại Techcombank Securities?

Khi cá nhân đầu tư trái phiếu doanh nghiệp thường gặp những rủi ro gì?

Chào các bạn, Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp bản chất là một hình thức mà nhà đầu tư cho các doanh nghiệp vay vốn. Doanh nghiệp có thể dùng uy tín của mình để phát hành và có thể kèm theo giá trị tài sản đảm bảo. Để tham gia đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam thì cá nhân và các tổ chức đều có thể tham gia theo điều kiện của tổ chức phát hành. Hiện nay tại Việt Nam, các trái phiếu được các doanh nghiệp phát hành và phân phối qua Ngân hàng, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ… Các công ty này sẽ phân phối trực tiếp cho các cá nhân. Tham khảo thêm: Các khái niệm cơ bản về trái phiếu Trong góc độ bài viết này mình xin chia sẻ kĩ hơn về các rủi ro khi tham gia đầu tư trái phiếu của các cá nhân. 1. Rủi ro mất vốn đầu tư Khi đầu tư trái phiếu vào một doanh nghiệp thì thời gian vay này khoảng từ 2 -5 năm. Khả năng trả gốc của doanh nghiệp vào cuối kì đáo hạn phụ thuộc vào hoạt động kinh…

View More Khi cá nhân đầu tư trái phiếu doanh nghiệp thường gặp những rủi ro gì?