Làm thế nào để xem thông tin về trái phiếu doanh nghiệp Masan?

Chào bạn, Có rất nhiều thành viên trong cộng đồng tài chính cá nhân có hỏi tôi về thông tin trái phiếu doanh nghiệp Masan. Một trong những công ty thực phẩm hàng đầu trên sàn chứng khoán Việt Nam. Để hiểu được trái phiếu này thì bạn cần phải biết được bản công bố thông tin và bản cáo bạch của Công ty cổ phần tập đoàn Masan. Thường thì trên báo chỉ  cung cấp các thông tin chung chung mang tính truyền thông cho các đợt phát hành trái phiếu. Còn chi tiết thì ít có thông tin để nhà đầu tư cá nhân có thể tìm hiểu để ra quyết định mua lẻ trái phiếu Masan được. Qua quá trình trải nghiệm đầu tư trái phiếu tại nền tảng TCinvest của Công ty chứng khoán Techcomsecurities. Tôi nhận được khá đầy đủ các thông tin trước khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Masan. Sau đây tôi xin chia sẻ lại các thông tin này với bạn như sau: Thông tin trái phiếu MSN02202301 Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan – DKKD:0303576603 Mệnh giá Ngày phát hành Ngày đáo hạn Tài sản đảm bảo 100,000 09/03/2020 09/03/2023 Không…

View More Làm thế nào để xem thông tin về trái phiếu doanh nghiệp Masan?