Cách tính phí phạt trả nợ trước hạn khách hàng vay vốn tại Tima Lender.

Chào nhà đầu tư, Trong quá trình tài trợ cho khách hàng vay vốn tại Tima Lender thì mình cũng nhận được khá nhiều khách hàng đề nghị tất toán trước hạn. Việc tất toán như vậy có ảnh hưởng đến khoản lợi nhuận của nhà đầu tư như thế nào? Chúng ta cùng phân tích các nội dung như sau: 1. Thỏa thuận hỗ trợ tài chính giữa bên vay và bên cho vay và Tima Lender Chúng ta cùng xem xét chi tiết bản thỏa thuận tài chính hiện tại đang ký kết giữa khách hàng vay , Tima Lender và nhà đầu tư cho vay.   2. Cách tính phí phạt trả nợ trước hạn. Theo thỏa thuận tài chính thì khách hàng được phép trả nợ trước hạn cho nhà đầu tư và mức phí phạt trả nợ trước hạn đang được tính là 8% trên số tiền gốc trả nợ trước hạn. Số tiền trả nợ trước hạn là số tiền chênh lệnh giữa số tiền khách hàng trả trước so với số tiền theo lịch trả nợ 3 bên đã ký. Ví dụ theo lịch trả nợ của khách hàng vay 6 triệu trong…

View More Cách tính phí phạt trả nợ trước hạn khách hàng vay vốn tại Tima Lender.