Trái phiếu ibond so với các trái phiếu khác trên thị trường có những ưu điểm gì?

Chào bạn, Khi tham gia một kênh đầu tư trái phiếu thì việc rất quan trọng đó là đánh giá được ưu điểm về sản phẩm trái phiếu đó với các trái phiếu khác trên thị trường. Để có thể hiểu rõ được các điểm mạnh của trái phiếu ibond so với các trái phiếu khác trên thị trường, sau đây chúng ta cùng tìm hiểu một số điểm cơ bản như sau: Để xem xét các ưu điểm của sản phẩm đầu tư trái phiếu iBond chúng ta cùng xem xét các khía cạnh trọng yếu trước khi đầu tư. 1. Tính minh bạch thông tin. Các trái phiếu được TCBs phân phối được cung cấp đầy đủ thông tin tới nhà đầu tư như  thông tin trái phiếu, thông tin về doanh nghiệp, thông tin về hợp đồng, thông tin về dòng tiền… Các thông tin này nhà đầu tư có thể xem online trên website hoặc trên ứng dụng trước khi đặt mua trái phiếu. Bạn có thể mở tài khoản đầu tư trái phiếu để demo tham khảo các thông tin này. 2.Doanh nghiệp phát hành trái phiếu Doanh nghiệp là đơn vị phát hành trái phiếu và…

View More Trái phiếu ibond so với các trái phiếu khác trên thị trường có những ưu điểm gì?