Fiin- trải nghiệm đầu tư

Bài số 8 | Đánh giá về tính thuận tiện của nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng tại Fiin.

Xin chào quý nhà đầu tư. Quy trình thực hiện đầu tư cho vay ngang hàng tại Fiin bao gồm các bước như sau: Bước thực hiện Nội dung Cách thực hiện Online/Offline Bước 1 Mở tài khoản đầu tư Nhà đầu tư thực hiện đăng ký tài khoản online trên website Fiin. Online Bước 2 Nạp tiền vào tài khoản đầu tư Nạp tiền qua chuyển khoản ngân hàng. Online Bước 3 Thực hiện đầu tư Sau khi nạp tiền vào tài khoản đầu tư thì nhà đầu tư có thể cho vay lựa chọn đơn vay trên ứng dụng hoặc website Fiin. Nhà đầu tư có thể tự đầu tư hoặc cho vay tự động. Lưu ý: Cho vay tự động chỉ áp dụng với các nhà đầu tư có số vốn tối thiểu 5 triệu đồng. Online Bước 4 Thu hồi nợ gốc, lãi đầu tư. Hàng kỳ đến ngày thu hồi nợ gốc, lãi thì Fiin sẽ thực hiện thu nợ và hạch toán tự động vào tài khoản ví điện tử của nhà đầu tư. Online. Bước 5  Rút tiền khỏi tài khoản đầu tư. Nếu nhà đầu tư không muốn tái đầu tư phần…

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Lender.
Đăng nhập Đăng ký