Fiin- trải nghiệm đầu tư

Bài số 7 | Đánh giá về mức độ minh bạch của nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng Fiin.

Xin chào Quý nhà đầu tư. Mức độ minh bạch thông tin khi tham gia đầu tư cho vay ngang hàng là một trong những yếu tố hàng đầu khi thực hiện đầu tư cho vay ngang hàng. Để đánh giá mức độ minh bạch về nền tảng Fiin cần có những trải nghiệm lâu dài hàng năm. Sau đây chúng tôi sẽ gửi tới quý nhà đầu tư các đánh giá nền tảng Fiin như sau: Các yếu tố đánh giá về mức độ minh bạch, chúng tôi xem xét ở các khía cạnh như sau: Thông tin khách hàng vay. Thông tin đánh giá và thẩm định khách hàng vay. Quản lý dòng tiền. Quản lý khoản vay và thu hồi nợ khoản vay. 7.1. Thông tin khách hàng vay. Hiện tại trên ứng dụng Fiin mới chỉ cung cấp được thông tin liên quan đến tên khách hàng. Trước khi cho vay nhà đầu tư mới chỉ nhận được tên khách hàng. Sau khi cho vay thì nhà đầu tư sẽ nhận thêm được thông tin về lịch trả nợ và số tiền trả nợ. Với thông tin khách hàng như vậy thực sự chưa đầy đủ…

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Lender.
Đăng nhập Đăng ký