Bài số 9 | Đánh giá năng lực tài chính của Công ty cổ phần Vay Mượn.

Xin chào quý nhà đầu tư. Đây là một trong những nội dung rất quan trọng cần phải đánh giá khi đầu tư cho vay ngang hàng tại Vay Mượn. Hiện tại Vay Mượn đang có chính sách cam kết hoàn trả 100% khoản tiền gốc lãi đầu tư cho nhà đầu tư đúng hạn nếu khách hàng quá hạn. Để thực hiện được cam kết này thì cần phải có một cơ sở xác đáng để đảm bảo cho việc thực hiện cam kết. Tức là Vay Mượn có đủ tiền để thực hiện cam kết cho nhà đầu tư khi xảy ra rủi ro được không? Tuy nhiên chúng ta cũng cần xem xét kĩ lưỡng hơn rủi ro xảy ra của khách hàng không trả được nợ thực tế là bao nhiêu % trên tổng dư nợ, nguồn vốn của Vay  Mượn có đủ khả năng chi trả khoản nợ xấu đó cho nhà đầu tư được không? Về mặt khách quan, hiện tại Vay Mượn không cung cấp công khai báo cáo tài chính, thông tin tài chính nên chúng tôi chưa đánh giá chính xác được năng lực tài chính của Vay Mượn trên các…

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Lender.
Đăng nhập Đăng ký