Bài số 10 | Đánh giá về các rủi ro khi đầu tư cho vay ngang hàng tại Vay Mượn.

Xin chào Quý nhà đầu tư 10.1. Rủi ro về khách hàng chậm trả gốc lãi. Khi thực hiện đầu tư cho vay khách hàng thì rủi ro chậm trả gốc, lãi là một trong những rủi ro hàng đầu mà bạn cần phải hiểu rõ. Với các khách hàng vay tiêu dùng thì theo tìm hiểu của chúng tôi rủi ro từ 10%- 30%. Đây là tỷ lệ hiện tại của các công ty tài chính mà chúng tôi có được thông tin. Về mặt chủ quan, có thể Vay Mượn dùng các công nghệ để lọc và tìm kiếm khách hàng, đánh giá khách hàng. Có thể tỷ lệ nợ xấu sẽ thấp hơn tuy nhiên thực tế Vay Mượn không công bố thông tin này nên chúng tôi cũng không có cơ sở đánh giá. Hiện tại tất cả 100% nhà đầu tư đều được Vay Mượn  cam kết trả gốc lãi đúng hạn. Trong thời gian 2 năm kể từ khi triển khai dịch vụ kết nối đầu tư cho vay chưa có ngày nào quá hạn. Tuy nhiên việc cam kết đảm bảo này phụ thuộc rất lớn vào năng lực thẩm định khách hàng…

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Lender.
Đăng nhập Đăng ký