Bài viết số 11 | Khuyến nghị đầu tư cho vay ngang hàng Vay Mượn.

Xin chào quý nhà đầu tư. Sau khi đọc xong các nội dung thông tin, phân tích và đánh giá ở các bài viết trước về đầu tư cho vay ngang hàng tại Vay Mượn, quý nhà đầu tư đã khá hiểu rõ hình thức đầu tư cho vay ngang hàng tại Vay Mượn. Nếu Quý nhà đầu tư quyết định cho vay ngang hàng tại Vay Mượn thì chúng tôi có một số gợi ý như sau: Phân bổ khoản đầu tư ngắn hạn trong danh mục đầu tư tối đa 30% số tiền đầu tư ngắn hạn. Sử dụng khoản tiền nhàn rỗi để đầu tư trong thời gian ngắn từ 1 tháng đến 3 tháng. Số tiền tham gia tối thiểu 50 triệu đồng để được đầu tư tự động. Với số tiền đầu tư dưới 50 triệu đồng, nhà đầu tư chỉ nên tham gia với mục đích trải nghiệm sản phẩm. Vì khi nhà đầu tư tự đầu tư sẽ mất rất nhiều thời gian trong việc chờ đợi khoản vay để đầu tư. Quý nhà đầu tư có thể tham khảo và chia sẻ thêm các góc nhìn đánh giá về đầu tư cho…

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Lender.
Đăng nhập Đăng ký