Bài viết số 8 | Đánh giá về mức độ minh bạch của nền tảng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại TCinvest.

Xin chào quý nhà đầu tư.

Chúng tôi thấy rằng, yếu tố minh bạch trong việc đầu tư rất quan trọng. Đã nói đến những con số thì cần một mức độ chính xác cao nhất.

Khi tham gia đầu tư trái phiếu thì các thông tin cần được rõ ràng và minh bạch gồm:

  • Thông tin trái phiếu.
  • Bản cáo bạch trái phiếu.
  • Báo cáo phân tích công ty phát hành trái phiếu.
  • Bảng chạy dòng tiền đầu tư trái phiếu.
  • Đánh giá các rủi ro đầu tư trái phiếu.
  • Quản lý tài sản mua bán trái phiếu.

Ở TCBs khi tham gia đầu tư trái phiếu thì tất các các yếu tố như trên đều được thể hiện rất rõ ở tài khoản đầu tư trái phiếu của nhà đầu tư. Trước khi tham gia đầu tư thì nhà đầu tư sẽ được nắm rất rõ các thông tin này trước khi thực hiện đầu tư.

Qua quá trình trải nghiệm đầu tư của chúng tôi tại các công ty chứng khoán thì có rất ít các công ty có thể công bố tất cả các thông tin này cho nhà đầu tư một cách đầy đủ nhất.

Tuy vậy, theo quan điểm của chúng tôi nhà đầu tư cũng vẫn nên có thêm những góc nhìn đánh giá trái phiếu từ các nguồn khác để hoàn thiện nhất trong quyết định đầu tư của mình. Ví dụ như báo cáo phân tích đánh giá của các công ty chứng khoán khác hoặc báo cáo phân tích của Ngân hàng…

Xét về góc độ minh bạch thông tin thì chúng tôi đánh giá rất cao nền tảng TCinvest của TCBs.

Để xem thêm các bài viết về thông tin và đánh giá trải nghiệm đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại Techcom Securities bạn có thể xem chi tiết Tại đây.

Tìm hiểu thêm các thông tin và thảo luận đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại Group Facebook: Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Techcom Securities.

Cảm ơn nhà đầu tư đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh tư vấn đầu tư tài chính online Lender.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.