Bài viết số 10 | Đánh giá về mức độ rủi ro khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại Techcom Securities.

Xin chào quý nhà đầu tư. Khi nhà đầu tư tham gia đầu tư trái phiếu tại TCBs thì chúng ta sẽ phải lường trước được các rủi ro như sau: 10.1. Rủi ro tổ chức phát hành không thanh toán được nợ gốc, lãi. Đây là một trong những rủi ro lớn nhất mà nhà đầu tư trái phiếu phải lường trước được. Bởi bản chất của trái phiếu chỉ là một khoản nợ của tổ chức phát hành vay của các nhà đầu tư. Nếu hoạt động kinh doanh của  tổ chức phát hành suy giảm do nhân tố khách quan hoặc do năng lực kinh doanh suy giảm thì sẽ dẫn đến mất khả năng thanh toán của tổ chức phát hành. Tuy nhiên nhà  đầu tư cũng nên nhìn rộng trên khía cạnh khả năng xảy ra rủi ro này của tổ chức phát hành. Trên cơ sở các báo cáo phân tích của Công ty chứng khoán, trên cơ sở đánh giá phân tích về tình hình tài chính, định hướng kinh doanh, ban lãnh đạo, cổ đông chiến lược… thì nhà đầu tư cũng sẽ quyết định xem khả năng xảy ra rủi ro…...

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Lender.
Đăng nhập Đăng ký
View More Bài viết số 10 | Đánh giá về mức độ rủi ro khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại Techcom Securities.

Bài viết số 8 | Đánh giá về mức độ minh bạch của nền tảng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại TCinvest.

Xin chào quý nhà đầu tư. Chúng tôi thấy rằng, yếu tố minh bạch trong việc đầu tư rất quan trọng. Đã nói đến những con số thì cần một mức độ chính xác cao nhất. Khi tham gia đầu tư trái phiếu thì các thông tin cần được rõ ràng và minh bạch gồm: Thông tin trái phiếu. Bản cáo bạch trái phiếu. Báo cáo phân tích công ty phát hành trái phiếu. Bảng chạy dòng tiền đầu tư trái phiếu. Đánh giá các rủi ro đầu tư trái phiếu. Quản lý tài sản mua bán trái phiếu. Ở TCBs khi tham gia đầu tư trái phiếu thì tất các các yếu tố như trên đều được thể hiện rất rõ ở tài khoản đầu tư trái phiếu của nhà đầu tư. Trước khi tham gia đầu tư thì nhà đầu tư sẽ được nắm rất rõ các thông tin này trước khi thực hiện đầu tư. Qua quá trình trải nghiệm đầu tư của chúng tôi tại các công ty chứng khoán thì có rất ít các công ty có thể công bố tất cả các thông tin này cho nhà đầu tư một cách đầy đủ nhất.…

View More Bài viết số 8 | Đánh giá về mức độ minh bạch của nền tảng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại TCinvest.

Bài số 6 | Đánh giá về sản phẩm đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại TCinvest.

Xin chào nhà đầu tư. Hiện tại Techcom Securities có 2 sản phẩm đầu tư trái phiếu cơ bản đó là iBondPro và iBondPrix. Với iBondPro: Nhà đầu tư thực hiện mua trái phiếu do TCBs phân phối và TCBs sẽ thực hiện cam kết mua lại trái phiếu đó cho nhà đầu tư trong một thời gian xác định trước 90 ngày, 180 ngày, 360 ngày. Với iBondPrix: Nhà đầu tư thực hiện mua trái phiếu do TCBs phân phối hoặc mua trái phiếu do nhà đầu tư trái phiếu khác bán trên chợ giao dịch trái phiếu TCinvest. Đồng thời việc bán lại linh hoạt theo loại sản phẩm nhỏ và theo mong muốn thời gian nắm giữ của nhà đầu tư. Với dòng sản phẩm iBondPro thì hiện tại cũng còn khá ít và cũng không có sự linh hoạt trong lựa chọn kì hạn giao dịch trái phiếu. Theo nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư: Đầu tư theo dòng tiền định sẵn: Dành cho khách hàng đầu tư dài hạn, giữ trái phiếu đến hạn và không có nhu cầu bán lại. Loại sản phẩm này được hưởng mức lãi suất cao nhất trong…...

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Lender.
Đăng nhập Đăng ký
View More Bài số 6 | Đánh giá về sản phẩm đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại TCinvest.