So sánh lợi nhuận đầu tư của các nền tảng cho vay ngắn (Fiin, Vaymuon, VNvon)

Chào các bạn Để các bạn dễ hình dung hơn về việc đầu tư cho vay ngang hàng tại Việt Nam. Sau đây mình xin hương dẫn bảng tính lợi nhuận đầu tư của các nền tảng cho vay ngắn (Fiin, Vaymuon, VNvon). Bạn có thể xem chi tiết hơn bảng tinh  tại đây: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lGUt4-o-IDnCseWaXc2XimDzDQGyOTMRcYe6Xc1atYE/edit?usp=sharing Bạn có thể tham khảo: Hướng dẫn đăng ký đầu tư cho vay ngang hàng tại Fiin

View More So sánh lợi nhuận đầu tư của các nền tảng cho vay ngắn (Fiin, Vaymuon, VNvon)