So sánh lợi nhuận đầu tư của các nền tảng cho vay ngắn (Fiin, Vaymuon, VNvon)

Chào các bạn

Để các bạn dễ hình dung hơn về việc đầu tư cho vay ngang hàng tại Việt Nam. Sau đây mình xin hương dẫn bảng tính lợi nhuận đầu tư của các nền tảng cho vay ngắn (Fiin, Vaymuon, VNvon).

Bạn có thể xem chi tiết hơn bảng tinh  tại đây: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lGUt4-o-IDnCseWaXc2XimDzDQGyOTMRcYe6Xc1atYE/edit?usp=sharing

Bạn có thể tham khảo: Hướng dẫn đăng ký đầu tư cho vay ngang hàng tại Fiin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.