Bài viết số 5 | Đánh giá nền tảng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp TCinvest.

Xin chào nhà đầu tư. Với sự phát triển của công nghệ 4.0 thì việc đầu tư tài chính online ngày càng đơn giản hoá. Tại Việt Nam với việc cho ra đời luật giao dịch điện tử đã làm cho các giao dịch đầu tư trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Chính vì vậy mà Techcom Securities đã xây dựng nền tảng đầu tư chuyên biệt riêng cho việc giao dịch đầu tư, mua bán trái phiếu. Nền tảng này là TCinvest. Vậy nền tảng TCinvest có những ưu điểm và nhược điểm như thế nào. Về ưu điểm của TCinvest. Nhà đầu tư có thể giao dịch trên website https://TCinvest.tcbs.com.vn/ hoặc ứng dụng TCinvest có trên các loại điện thoại sử dụng hệ điều hành Android và IOS mọi nơi có internet. Đặt lệnh giao dịch mua bán trái phiếu online với TCBs hoặc có thể giao dịch mua bán trên chợ giao dịch trái phiếu của TCBs. Bảng chạy dòng tiền minh hoạ cụ thể cho nhà đầu tư với từng trái phiếu mua, bán. Kết nối tự động tài khoản Ngân hàng Techcombank và tài khoản đầu tư trái phiếu TCinvest. Ngoài chức năng…...

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Lender.
Đăng nhập Đăng ký
View More Bài viết số 5 | Đánh giá nền tảng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp TCinvest.

Bài số 4 | Đánh giá cơ bản tài chính của Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương Việt Nam.

Xin chào nhà đầu tư. Trong phần đánh giá này chúng tôi sẽ không đi sâu vào phân tích tài sản về hiệu quả kinh doanh. Chúng tôi chỉ đưa ra các đánh giá cơ bản dựa trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 và Giấy phép hoạt động kinh doanh của TCBs như sau: Vốn điều lệ: Theo giấy phép hoạt động số 125/GP-UBCK, vốn điều lệ là 1000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu: 4,627,178,722,228 đồng. Cổ đông chính: Ngân hàng Techcombank chiếm tới 99,99% vốn điều lệ. Tổng tài sản: Theo báo cáo đến 31/12/2019 thì tổng tài sản của TCBs là 6,301,696,367,866 đồng. Vay ngắn hạn: 565 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn: 6,234,377,283,000 đồng Tỷ lệ vay ngắn hạn/ tài sản ngắn hạn = 9.06% -> Tỷ lệ này khá thấp. Lợi nhuận sau thuế của TCBs đến 31/12/2019: 1,455,096,052,123 đồng. ROA: 23.09% ROE: 31.44% Với mức sinh lời trên vốn chủ sở hữu là 31.44% và mức sinh lời trên tài sản là 23.09% cho thấy rằng hiệu quả sinh lời của TCBs khá là cao. Từ các thông tin về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu, tài sản và hiệu…

View More Bài số 4 | Đánh giá cơ bản tài chính của Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương Việt Nam.