Các hình thức kết nối đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima

Chào nhà đầu tư, Trong thời gian qua, trong cộng đồng nhà đầu tư cho vay ngang hàng có những tranh cãi rất nhiều về nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender. Mọi người thường chưa hiểu rõ cách thức vận hành của nền tảng này dẫn đến nhầm lẫn việc kết nối đầu tư cho vay tại Tima. Sau thời gian đầu tư và trải nghiệm tại Tima, tôi đã nhận thấy có 3  hình thức cơ bản để bạn có thể tham gia đầu tư tại Tima Lender. Hình thức 1 là bạn mua thông tin khách hàng và tự cho vay. Hình thức 2 là bạn đầu tư tiền cho vay thông qua nền tảng Tima Lender. Thức thức 3 là bạn ủy thác cho Tima Lender đầu tư tự động Cụ thể 3 hình thức này như thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu phân tích của tôi dưới đây. 1. Hình thức 1: Bạn thực hiện mua đơn vay trên ứng dụng Tima Với hình thức này bạn sẽ đăng ký mua đơn vay theo khẩu vị của bạn, mỗi đơn sẽ có giá từ trị từ 20k – 100k.…

View More Các hình thức kết nối đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima

Những điểm hạn chế khi đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender

Xin chào Nhà đầu tư, Tima là một trong những nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng đầu tiên tại Việt Nam. Ban đầu Tima chỉ thực hiện việc kết nối người cho vay và người vay qua hình thức công nghệ và để cho người vay và người cho vay tự thỏa thuận với nhau. Dịch vụ đơn thuần chỉ là kết nối thông tin. Tuy nhiên sau này thì Tima phát triển thêm ứng dụng Tima Lender là nền tảng P2P Lending cho nhà đầu tư thực hiện đầu tư qua ứng dụng này, vai trò của Tima không chỉ ở việc kiết nối thông tin mà còn thực hiện việc thẩm định, đánh giá khách hàng và quản lý khoản vay thay nhà đầu tư. Sau hơn 1 năm trải nghiệm nền tảng này thì tôi thấy rằng có một số điểm hạn chế mà nhà đầu tư cần phải biết để xem xét trước khi quyết định đầu tư. Cụ thể một số điểm đó như sau: 1. Lựa chọn đơn cho vay và đầu tư chưa được tự động hóa Việc thực hiện nhận đơn cho vay tại Tima Lender vẫn thực hiện thủ…...

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Lender.
Đăng nhập Đăng ký
View More Những điểm hạn chế khi đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender