Bài số 5 | Thông tin sản phẩm tài chính đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender.

Xin chào nhà đầu tư.

Sau một thời gian đầu tư tại Tima Lender chúng tôi đã tổng hợp lại các thông tin cụ thể về sản phẩm đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lende như sau:

Sản phẩm tài chính đầu tư cho vay tại Tima Lender cụ thể như sau:

  • Số tiền cho vay từ 5 triệu đến 100 triệu.
  • Thời gian vay từ 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng.
  • Lãi suất 18%/năm.
  • Phương thức trả nợ: Gốc, lãi trả dần hàng tháng
  • Cách tính lãi: Theo dư nợ giảm dần.
  • Số ngày tính lãi: 1 năm tính theo 365 ngày.
  • Gốc lãi được tổng hợp trả vào 3 ngày 5, 15 và 25 hàng tháng.
  • Trường hợp khách hàng quá hạn: Tima Lender sẽ thực hiện thu hồi nợ trong vòng 90 kể từ ngày đáo hạn, nếu Tima Lender không thu hồi được khoản tiền gốc lãi thì bên bảo hiểm Bảo Minh hoặc Công ty bảo hiểm Ngân hàng Công Thương (Vietinbank insurance) sẽ thực hiện trả cho nhà đầu tư trong thời gian 1 tháng kể từ khi kết thúc 90 ngày thu hồi nợ.
  • Trong thời gian 90 ngày chờ thu hồi nợ, khách hàng sẽ không nhận được khoản lãi và phí nào từ khách hàng hoặc từ Tima Lender.

Nhà đầu tư có thể xem thêm các bài viết khác tại tại Chuyên mục Tima Lender.

Để thảo luận, chia sẻ về đầu tư cho vay ngang hàng. Mời quý nhà đầu tư tham gia tại cộng đồng nhà đầu tư cho vay ngang hàng trên Facebook.

Cảm ơn nhà đầu tư đã luôn ủng hộ và theo dõi nền tảng tư vấn đầu tư tài chính online Lender.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.