Bài viết số 5 |Thông tin về sản phẩm đầu tư cho vay ngang hàng tại VNVON

Xin chào quý nhà đầu tư.

Căn cứ trên các báo cáo đánh giá nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp SME của VNVON.

Hiện tại VNVON cung cấp sản phẩm đầu tư cho vay ngang hàng với nhà đầu tư cụ thể như sau:

Đối tượng khách hàng vay: Khách hàng doanh nghiệp SME.

Mục đích vay: Phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Số tiền đầu tư: Tối thiểu 10 triệu đồng.

Thời gian đầu tư: 10 ngày – 90 ngày.

Lãi suất đầu tư: Từ 14% – 16%/năm.

Các khoản chi phí mà nhà đầu tư phải chi trả:

  • Phí kết nối đầu tư là 5% trên lợi tức thu về.
  • Phí quản lý tài khoản và SMS: Hiện tại đang chưa thu phí nhà đầu tư.
  • Thuế thu nhập cá nhân: 5% tính trên lợi tức thu về.
  • Phí nạp tiền vào tài khoản đầu tư: Phí thu theo ngân hàng bạn chuyển khoản vào tài khoản của Công ty cổ phần kết nối tài chính Việt Nam (VFL) tại Ngân hàng công thương.
  • Phí rút tiền khỏi tài khoản đầu tư: Khoản phí này tính theo phí Ngân hàng Công thương.

+ Nếu cùng tài khoản Ngân hàng: Miễn Phí

+ Chuyển tiền trong nước khác hệ thống: 0.015% – 0.025% tính trên số tiền chuyển đi, tối thiểu 18 ngàn và tối đa 2,5 triệu đồng.

Xem chi tiết hơn các bài viết chuyên sâu về đầu tư cho vay ngang hàng tại VNVON Tại Đây.

Để thảo luận, chia sẻ về đầu tư cho vay ngang hàng. Mời quý nhà đầu tư tham gia tại cộng động nhà đầu tư cho vay ngang hàng trên Facebook.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.