Bài viết số 11 | Khuyến nghị đầu tư cho vay ngang hàng tại VNVON.

Xin chào quý nhà đầu tư. Đội ngũ của chúng tôi đã thực hiện trải nghiệm và đầu tư tại VNVON khoảng hơn 1 năm. Xét trên góc độ chủ quan, chúng tôi đánh giá rủi ro đầu tư tại VNVON khá cao trên một số khía cạnh như sau: Mục đích sử dụng vốn của người vay chưa được minh bạch và rõ ràng. Khoản vay lớn hàng tỷ đồng nên khi rủi ro nợ quá hạn, nợ xấu xảy ra việc xử lý sẽ rất khó khăn và lâu để thu hồi được vốn gốc, lãi. Quản trị dòng tiền không minh bạch và rõ ràng giữa tài khoản đầu tư của nhà đầu tư và Công ty cổ phần kết nối tài chính Việt Nam. Thông tin báo cáo tài chính của các doanh nghiệp chưa cung cấp đầy đủ cho nhà đầu tư. Chính vì vậy mà báo cáo đánh giá của VFL chưa có cơ sở chính xác để công nhận sự trung thực trong báo cáo. Do đó mà khi tham gia đầu tư tại VNVON chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tham gia trải nghiệm đầu tư với mức vốn tối thiểu.…...

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Lender.
Đăng nhập Đăng ký
View More Bài viết số 11 | Khuyến nghị đầu tư cho vay ngang hàng tại VNVON.

Bài số 10 | Đánh giá về các rủi ro khi đầu tư cho vay ngang hàng tại VNVON.

Xin chào quý nhà đầu tư. Trong quá trình trải nghiệm đầu tư cho vay ngang hàng tại VNVON, chúng tôi nhận thấy có 4 rủi ro khi thực hiện đầu tư như sau: 10.1. Rủi ro về khách hàng chậm thanh toán và mất vốn. Đây là một trong những rủi ro lớn nhất và lo lắng nhất của các nhà đầu tư. Khi nhà đầu tư cho vay một khách hàng thì khả năng người vay không trả được nợ là có thể xảy ra với nhà đầu tư, điều  này là không thể không tránh khỏi. Hiện tại ở VNVON cũng đã phát sinh một số doanh nghiệp quá hạn và đang chờ phát mại tài sản. Đặc điểm các khoản vay của VNVON với số tiền khá lớn từ 500 triệu đến 10 tỷ đồng nên công tác xử lý và thu hồi nợ đặc biệt rất khó khăn. Trường  hợp có tài sản đảm bảo thì việc xử lý cũng rất khó khăn vì việc mua bán các tài sản cũng không dễ dàng với người vay và VNVON. 10.2. Rủi ro về hệ thống công nghệ. Hiện tại 100% các khoản đầu tư, rút…...

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Lender.
Đăng nhập Đăng ký
View More Bài số 10 | Đánh giá về các rủi ro khi đầu tư cho vay ngang hàng tại VNVON.

Bài viết số 9 | Đánh giá về năng lực tài chính của Công ty cổ phần kết nối tài chính Việt Nam (VFL).

Xin chào quý nhà đầu tư. Theo hợp đồng tư vấn đầu tư của VFL với nhà đầu tư thì công ty sẽ đảm nhận vai trò trong việc tìm kiếm khách hàng, đánh giá thẩm định khách hàng, quản lý và thu hồi nợ khoản vay. VFL không có cam kết trong việc đảm bảo trả nợ khoản đầu tư cho nhà đầu tư. Vì vậy chúng tôi sẽ không đánh giá sâu về khả năng thực hiện cam kết của VFL. Hiện tại VFL có vốn điều lệ là 50 tỷ đồng theo đăng ký kinh doanh thay đổi mới nhất ngày 2.7.2020. Về báo cáo tài chính: Công ty không cung cấp công khai nên chúng tôi không có thông tin đánh giá. Với một công ty Startup kết nối đầu tư thì vốn điều lệ như vậy khá cao. Tuy nhiên vốn thực góp của cổ đông thì hiện tại chúng tôi chưa có thông tin để đánh giá. Tuy nhiên chúng tôi muốn nhà đầu tư nhìn rõ hơn về năng lực thẩm định, đánh giá và thu hồi khoản nợ của công ty cho vay ngang hàng. Doanh thu của công ty sẽ phụ…...

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Lender.
Đăng nhập Đăng ký
View More Bài viết số 9 | Đánh giá về năng lực tài chính của Công ty cổ phần kết nối tài chính Việt Nam (VFL).

Bài viết số 8 | Đánh giá về tính thuận tiện của nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng tại VNVON.

Xin chào quý nhà đầu tư Nhà đầu tư khi tham gia đầu tư tại VNVON sẽ thực hiện trải qua các bước cụ thể như sau: Bước thực hiện Nội dung Cách thực hiện Online/Offline Bước 1 Mở tài khoản đầu tư Đăng ký tài khoản và ký hợp đồng online trên website: www.vnvon.com Online Bước 2 Nạp tiền đầu tư Chuyển khoản vào tài khoản của VFL Online Bước 3 Thực hiện đầu tư Lựa chọn doanh nghiệp và thực hiện đầu tư ngay trên ứng dụng Online Bước 4 Rút tiền đầu tư Khởi tạo yêu cầu trên website. Sau đó VNVON sẽ gửi chuyển khoản tiền cho nhà đầu tư. Online Bước 5 Báo cáo Kiểm trả lịch sử đầu tư, báo cáo đầu tư trên website Online   Hiện tại tất cả các bước thực hiện đầu tư và rút tiền đầu tư đều thực hiện 100% trên website : www.vnvon.com/www.vnvon.vn Về các thao tác giao dịch cũng không quá khó khăn trong việc giao dịch đầu tư, tuy nhiên phải có máy tính kết nối internet mới dễ thực hiện giao dịch. Với các nhà đầu tư sử dụng mobile để giao dịch đầu…...

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Lender.
Đăng nhập Đăng ký
View More Bài viết số 8 | Đánh giá về tính thuận tiện của nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng tại VNVON.

Bài viết số 7 | Đánh giá về mức độ minh bạch của nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng VNVON

Xin chào quý nhà đầu tư. Để đánh giá mức độ minh bạch của nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng VNVON, chúng ta sẽ cùng xem xét trên các khía cạnh như sau: Thông tin khách hàng. Báo cáo đánh giá khách hàng. Quản lý mục đích sử dụng vốn. Quản lý thu hồi nợ. Quản lý dòng tiền. 7.1. Thông tin khách hàng vay Hiện tại toàn bộ thông tin khách hàng vay được VNVON cung cấp khá đầy đủ trên website đầu tư www.vnvon.vn./www.vnvon.com 7.2. Báo cáo đánh giá khách hàng vay. Cách thức VNVON thẩm định và đánh giá khách hàng dựa trên các hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp, đi thẩm định thực tế và phỏng vấn khách hàng. Các thông tin này được cập nhật đầy đủ trên báo cáo đánh giá hồ sơ khách hàng. Trong báo cáo đánh giá chúng tôi mới chỉ thấy được đánh giá về năng lực tài chính dựa trên báo cáo tài chính của người vay. Ngoài ra báo cáo tài chính của người vay là báo quản trị nội bộ hay báo cáo được kiểm toán hay báo cáo thuế cũng không được cung…...

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Lender.
Đăng nhập Đăng ký
View More Bài viết số 7 | Đánh giá về mức độ minh bạch của nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng VNVON

Bài số 6 | Đánh giá về hiệu quả đầu tư cho vay ngang hàng tại VNVON

Xin chào quý nhà đầu tư Trong bài viết này, đội ngũ Lender.vn sẽ trình bày chi tiết với quý nhà đầu tư về hiệu quả đầu tư cho vay ngang hàng tại Vnvon cụ thể như sau: 6.1. Bảng tính hiệu quả đầu tư cho vay ngang hàng tài VNVON. Hiện tại theo công bố của VNVON thì mức lãi suất các khoản đầu tư từ 14%- 16%/năm. Tuy nhiên để tính hiệu quả thực sự của một khoản đầu tư thì cần phải tính toán rõ ràng hơn dựa trên số tiền thu về. Chúng tôi sẽ lấy ví dụ trong 3 phương án đầu tư là 10 triệu, 100 triệu và 1 tỷ đồng để nhà đầu tư có thể dễ hình dung nhất. Thời gian đầu tư phổ biến nhất là 30 ngày. Mức lãi suất 15%/năm. Bảng tính hiệu quả cụ thể như sau: Tuy nhiên bảng tính hiệu quản lý  chỉ xét trong khoảng thời gian cố định 10 ngày  đến 90 ngày. Do đó  nếu xét trên tổng thể thời gian của 1 năm thì chúng ta cần đánh giá thêm thời gian chờ tái đầu tư của các khoản đầu tư. Thời…...

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Lender.
Đăng nhập Đăng ký
View More Bài số 6 | Đánh giá về hiệu quả đầu tư cho vay ngang hàng tại VNVON

Bài viết số 5 |Thông tin về sản phẩm đầu tư cho vay ngang hàng tại VNVON

Xin chào quý nhà đầu tư. Căn cứ trên các báo cáo đánh giá nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp SME của VNVON. Hiện tại VNVON cung cấp sản phẩm đầu tư cho vay ngang hàng với nhà đầu tư cụ thể như sau: Đối tượng khách hàng vay: Khách hàng doanh nghiệp SME. Mục đích vay: Phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Số tiền đầu tư: Tối thiểu 10 triệu đồng. Thời gian đầu tư: 10 ngày – 90 ngày. Lãi suất đầu tư: Từ 14% – 16%/năm. Các khoản chi phí mà nhà đầu tư phải chi trả: Phí kết nối đầu tư là 5% trên lợi tức thu về. Phí quản lý tài khoản và SMS: Hiện tại đang chưa thu phí nhà đầu tư. Thuế thu nhập cá nhân: 5% tính trên lợi tức thu về. Phí nạp tiền vào tài khoản đầu tư: Phí thu theo ngân hàng bạn chuyển khoản vào tài khoản của Công ty cổ phần kết nối tài chính Việt Nam (VFL) tại Ngân hàng công thương. Phí rút tiền khỏi tài khoản đầu tư: Khoản phí này tính theo phí Ngân hàng Công thương. +…

View More Bài viết số 5 |Thông tin về sản phẩm đầu tư cho vay ngang hàng tại VNVON

Bài viết số 4 | Thông tin nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng VNVON

Xin chào Quý nhà đầu tư. VNVON là nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng thuộc sở hữu của  Công ty cổ phần kết nối tài chính Việt Nam (VFL). Hiện tại nhà đầu tư có thể đầu tư cho vay ngang hàng qua VNVON thông qua 2 kênh đó là website. Chi tiết như sau: Nhà đầu tư thực hiện đầu tư qua website: www.vnvon.com/ www.vnvon.vn Các chức năng cơ bản của website đầu tư cho vay ngang hàng tại VNVON: Nhà đầu tư có thể tự chọn các khoản đầu tư mình mong muốn đầu tư trên website. Trên website có cung cấp chức năng đầu tư tự động nhưng hiện tại vẫn chưa được triển khai cho các nhà đầu tư. Thông tin về danh sách các khoản vay mà nhà đầu tư có thể chọn để đầu tư. + Thông tin công ty và phương án huy động vốn được cung cấp dựa trên cơ sở báo cáo thẩm định của VNVON (Báo cáo thẩm định dạng file PDF). + Ngoài ra VNVON cũng cung cấp ý kiến đánh giá công ty về việc có đảm bảo khả năng huy động vốn không? Thông tin…

View More Bài viết số 4 | Thông tin nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng VNVON

Bài học số 2 | Quy định pháp luật hoạt động đầu tư cho vay ngang hàng tại Việt Nam

Cho vay ngang hàng  (P2P Lending) là một trong những hình thức đầu tư cho vay khá phổ biến trên thế giới. Đặc biệt ở Mỹ, Anh với những nền tảng nổi tiếng như LendingClub. Tại Việt Nam thì hình thức này mới bắt đầu phổ biến và thực hiện trong khoảng 2 năm trở lại đây. Sau đây Lender.vn sẽ trình bày các quy định pháp luật liên quan đến cho vay ngang hàng cụ thể như sau: –  Luật dân sự 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 –  Bộ luật hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi bộ luật hình sự năm 2017 –  Cơ chế thử nghiệm Fintech. 2.1. Luật dân sự 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015. Điều 468: Lãi suất cho vay. Đứng trên góc độ của người cho vay thì bạn cần phải nắm rõ các quy định pháp luật cụ thể như sau: Hợp đồng vay tài sản được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự nội dung chi tiết như sau: Hợp đồng vay tài sản + Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho…

View More Bài học số 2 | Quy định pháp luật hoạt động đầu tư cho vay ngang hàng tại Việt Nam

Bài viết số 12 | Làm thế nào để đăng ký đầu tư cho vay tiền tại VNvon Việt Nam

Xin chào quý nhà đầu tư. Đầu tư P2P Lending cho vay ngang hàng là một trong những lĩnh vực rất mới tại Việt Nam. Mô hình này kết nối người có vốn và người cần vốn thông qua một nền tảng công nghệ mà không cần tổ chức tài chính trung gian. Tại Việt Nam hiện nay có khoảng trên 48 công ty có nền tảng công nghệ P2P đang hoạt động, mỗi công ty sẽ định hướng vào một nhóm phân khúc khách hàng khác nhau. Hôm nay chúng tôi  xin chia sẻ về cách đăng ký đầu tư cho vay tiền trên nền tảng công nghệ VNVON tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI TÀI CHÍNH VIỆT NAM (VFL). Đây là nền tảng kết nối nhà đầu tư với các hộ kinh doanh/doanh nghiệp vừa và nhỏ tương tự như mô hình của Lendbiz, Dragonlend, eLoan…. Một phân khúc khách hàng khá tiềm năng và triển vọng. Đồng thời cũng giúp ích cho cộng đồng doanh nghiệp khá nhiều giá trị. Các bước thực hiện như sau: Bước 1: Bạn truy cập vào chuyên mục đăng ký của trang website www.vnvon.com/vnvon.vn Chọn đăng ký ở góc trên…

View More Bài viết số 12 | Làm thế nào để đăng ký đầu tư cho vay tiền tại VNvon Việt Nam